Restaurerinng av veteranbil

Veteranbiler er en viktig del av vår samfunnshistorie, og det er viktig at den bevares for fremtidige generasjoner. Bilens inntog var en viktig del av revolusjonen som ledet til vårt moderne samfunn.

Bevaring og restaurering av veteranbiler er viktig av mange grunner. Ikke bare bevarer det en viktig del av vår samfunnshistorie, men det handler også om bevaring av designspråk, ingeniørkunst og industrihistorie.

Tidkrevende arbeid

Det å restaurere en veteranbil er svært tidkrevende arbeid. Det er ikke uvanlig at det tar flere tusen timer å restaurere en bil til presentabel tilstand. Om man finner en bil som har stått gjemt bort i en garasje eller en låve i femti år er man heldig, da er nemlig bilen i noe bedre stand, men vil likevel kreve mangfoldige timer med arbeid.

For å kunne restaurere en veteranbil er man avhengig av at karosseriet og den bærende konstruksjonen er en slik tilstand at man kan reparere den. Dersom dette ikke er tilfellet er det som oftest et fortapt prosjekt.

Det er dessverre slik at mange har restaurert biler, men kun den kosmetiske delen. Om man er på utkikk etter å kjøpe en veteranbil hvor mesteparten av arbeidet allerede er gjort er dette noe man må være klar over. Lakken kan være så blank at man kan speile seg i den, men det er ikke en bil i en god tilstand dersom bilen er rammeskjev eller det er rust i de bærende komponentene.

Det finnes flere slike miljøer og klubber her i landet, men en av de mest kjente er kanskje ildsjelene bak veteranbrannstasjonen i Bergen – her har de tatt vare på alt fra biler til uniformer for kunne gi et tilbakeblikk i Bergens byhistorie. Selv om brannvesenets oppgave er tilnærmet uendret de siste femti årene har det skjedd svært store fremskritt i utstyret de bruker for å utføre sin jobb.

Krever entusiastiske ildsjeler

Lovens definisjon gjør en bil til veteran etter 25 år, men de fleste ikoniske bilene er langt eldre enn dette. Det er åpenbart at disse ikke lengre er i produksjon, og det samme gjelder reservedeler til disse bilene. For å holde liv i denne tradisjonen er man avhengig av ildsjeler som tar vare på og produserer nye reservedeler slik at bilene igjen komme på veien.

Heldigvis finnes det et stort nettverk av entusiaster som hjelper hverandre. Det er vanlig å arrangere treff hvor man kan bytte til seg deler og arbeid man behøver for å få et prosjekt på veien.

Vi anbefaler at man følger med på nettsidene og Facebooksidene til ulike bilmiljøer for å finne ut når et slikt treff arrangeres i ditt område. Disse treffene er en unik mulighet til å få et tilbakeblikk i bilhistorien og det imponerende arbeidet som har blitt lagt ned i å restaurere disse bilene.